Pridajte odkaz a buďte v zoznamu zadarmo.

Akumulační nádrž
| | | |

Energetický priemysel

Virtuse Group je najväčším obchodníkom s emisnými kvótami v strednej Európe. Zaoberá sa emisným obchodovaním a poradenstvom, rovnako ako obchodovaním s elektrinou a plynom.
Bratislava
Prvá súkromná plnička technických plynov na Slovensku. Vďaka najnovším technológiám sme schopní plniť kyslík, oxid uhličitý, argón, dusík a akékoľvek zmesi týchto plynov s ohľadom na potreby zákazníka.
Žilina
Travick © 2007-2019 Všetky práva vyhradené.