Přidejte odkaz a buďte v seznamu zdarma.

Akumulační nádrž
| | | |

Právní služby

Jsem znalcem v odvětví cen a odhadů výrobních strojů, zařízení a systémů a posuzování jejich stavu. Pro náročnější zakázky spolupracuji jak s renomovanými laboratořemi tak i vědeckými instituty.
Vamberk
Právní služby: občanské a obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo, trestní právo, obhajoba, exekuce, přestupky, nemovitosti, smlouvy a žaloby, zastupování před sudy a správními orgány, vymáhání pohledávek v Třebíči a Praze.
Třebíč
Rozhodčí řízení a smírčí řízení jsou nestrannými a nezávislými mechanizmy, kterými lze spory řešit v kratším čase, s nižšími finančními náklady a tak, aby nalezené řešení bylo co nejpřijatelnější a co nejspravedlivější.
Praha
Travick © 2007-2019 Všechna práva vyhrazena